Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski Bank Centralny zaskakuje rynek obniżkami stóp procentowych bardziej niż oczekiwano

Polski Bank Centralny zaskakuje rynek obniżkami stóp procentowych bardziej niż oczekiwano

Bank centralny Polski obniżył referencyjną stopę procentową po raz pierwszy od trzech i pół roku, a w tym czasie koszt kredytu osiągnął najwyższy poziom od 20 lat w obliczu rosnącej inflacji. Choć spodziewano się dzisiejszej obniżki stóp procentowych, jej wielkość – spadająca z 6,75% do 6% – była większa od oczekiwań rynkowych.

W reakcji na decyzję Narodowego Banku Polskiego polski sektor bankowy, dla którego niskie stopy procentowe oznaczają niższe dochody, zaczął tracić na giełdzie, podczas gdy polska waluta, złoty, osłabiała się zarówno wobec dolara, jak i euro.

Posunięcie to następuje po wejściu polskiej gospodarki w ostatnim kwartale w techniczną recesję, po skurczeniu się o 0,5% w ujęciu rocznym w drugim kwartale i o 0,3% w pierwszym kwartale.

Tymczasem, choć inflacja znacznie spadła z najwyższego od 25 lat poziomu 18,4% w lutym, w sierpniu utrzymała się na poziomie nieco ponad 10%, znacznie powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2,5% + /- jeden punkt procentowy.

Choć analitycy spodziewali się obniżek stóp procentowych i szacowali, że Polska pójdzie w ślady rynków wschodzących i rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej, skala obniżek zaskoczyła ich. Oczekiwali obniżki o 25 punktów bazowych (0,25 punktu procentowego) dzisiaj i jednej lub dwóch podobnych obniżek przed końcem roku.

„Rozmiar obniżki jest nieodpowiedni w (obecnych) warunkach” – stwierdzili w mediach społecznościowych analitycy ING Banku Śląskiego, zwracając uwagę m.in. na wolniejsze tempo spadku inflacji bazowej w porównaniu do pozostałych krajów regionu.

READ  Amerykańska kelnerka zostawiła szokujący „napiwek” od swojej żony na rachunku pary

Najnowsze dane na temat inflacji bazowej – z wyłączeniem bardziej zmiennych cen, takich jak żywność czy paliwo – pokazują, że w lipcu spadła ona do 10,6%, po osiągnięciu maksymalnego poziomu 12,3% w kwietniu. TNB spodziewa się dalszego spowolnienia w sierpniu, podał bank centralny w komunikacie opublikowanym po dzisiejszej decyzji.

„W lipcu 2023 r. ceny producentów były niższe niż rok wcześniej, co potwierdza wygaszanie zewnętrznych szoków podażowych i niższą presję kosztową” – napisał krajowy bank centralny. „W połączeniu z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to sprzyjać dalszemu obniżaniu się inflacji cen towarów i usług konsumenckich w kolejnych kwartałach.”

Po wybuchu pandemii koronaawirusa w I kwartale 2020 roku polska gospodarka, podobnie jak inne gospodarki, odczuła znaczne spadki produkcji w związku z lockdownem.

Wielkość polskiej gospodarki spadła w drugim kwartale 2020 roku aż o 8,3%. Aby złagodzić skutki lockdownów, Narodowy Bank Polski szybko obniżył stopy procentowe do historycznie niskiego poziomu 0,1%.

Gospodarka następnie szybko się odbiła, jednak w wyniku załamania się łańcuchów dostaw, stłumionego popytu, a później także wybuchu wojny na sąsiedniej Ukrainie, inflacja osiągnęła najwyższy poziom od ponad ćwierć wieku, zmuszając bank centralny podniesie stopy procentowe do najwyższego poziomu od 20 lat.

Od początku tego roku inflacja stopniowo spowalnia, począwszy od najwyższego poziomu 18,4% w lutym, a następnie osiągając 10,1% w sierpniu, przy czym wielu analityków spodziewa się, że we wrześniu będzie ona jednocyfrowa.

READ  Kentucky Fried Chicken przedstawia nowy przepis „Chicken N' Cruvel” z gwiazdą MasterChef Australia

Dzisiejsza obniżka stóp procentowych spowodowała w ciągu dnia spadki wszystkich akcji banków aż o 5,92%. Złoty spadł o 1,1% względem euro do najniższego poziomu od stycznia, a wobec dolara najniższy poziom od grudnia ub. roku.


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: NBP/Twitter