Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rynek pracy w Polsce jest w dalszym ciągu napięty  Stabilizuje

Rynek pracy w Polsce jest w dalszym ciągu napięty Stabilizuje

Wysokiemu wzrostowi płacy minimalnej i dużej sile przetargowej wśród pracowników będącej efektem napiętej sytuacji na rynku pracy w Polsce towarzyszyły także wprowadzone w marcu i kwietniu podwyżki płac w sektorze publicznym.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w marcu o 0,2% r/r, na poziomie z lutego i nieco gorszym od oczekiwań (-0,1% r/r). Stopniowo zmniejsza się popyt na pracę, szczególnie w przemyśle (zwłaszcza przy produkcji mebli). Przedsiębiorstwa borykają się obecnie ze spadającymi marżami i rosnącą konkurencją ze strony Azji, a popyt na eksport ze strony głównych partnerów handlowych Polski pozostaje relatywnie słaby.

Ogólna sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra pomimo pewnych oznak spowolnienia. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu gromadzą siłę roboczą w obawie, że nie będą w stanie jej uzupełnić, gdy koniunktura gospodarcza się poprawi. W połączeniu z prospołeczną polityką rządu może to doprowadzić w tym roku do wzrostu płac o ponad 10%. Biorąc pod uwagę znaczny spadek inflacji, drugi miesiąc z rzędu dynamika płac realnych utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym. Wcześniej podobną dynamikę obserwowaliśmy pod koniec lat 90. W przyszłości uważamy, że wydatki konsumpcyjne powinny być głównym czynnikiem kształtującym PKB w latach 2024 i 2025.

READ  Australijski regulator zgłosił obawy dotyczące FTX na kilka miesięcy przed awarią: raport