Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie.  Warunki gospodarcze są słabe

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Warunki gospodarcze są słabe

Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego (NBP) podjęła niedawno decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze względu na utrzymujące się słabe warunki gospodarcze i utrzymujący się spadek inflacji.

Z komunikatu Narodowego Banku Centralnego wynika, że ​​stopa referencyjna pozostaje na poziomie 5,75 proc., stopa lombardowa na poziomie 6,25 proc., stopa depozytowa na poziomie 5,25 proc., stopa redyskonta weksli na poziomie 5,80 proc., a stopa dyskontowa na poziomie 5,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie ze względu na utrzymującą się słabą koniunkturę gospodarczą i utrzymujący się spadek inflacji. Dane wskazują na przyspieszenie dynamiki aktywności zawodowej na początku tego roku w Polsce. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej była w styczniu i lutym wyraźnie dodatnia.

Rada uważa, że ​​obecny poziom stóp procentowych Narodowego Banku Japonii sprzyja osiągnięciu celu inflacyjnego Narodowego Banku Japonii w średnim okresie.

Napływające dane wskazują na przyspieszenie dynamiki aktywności zawodowej na początku tego roku w Polsce.

W styczniu i lutym br. roczna dynamika sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej była wyjątkowo dodatnia.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, a bezrobocie niskie. Choć liczba pracujących utrzymuje się na wysokim poziomie, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. było niższe niż rok wcześniej. Tymczasem roczna dynamika wynagrodzeń była wyższa niż pod koniec 2023 roku.

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, roczna inflacja oparta na CPI w marcu br. spadła do 1,9 proc. z 2,8 proc. w lutym. Szacuje się, że w marcu inflacja bazowa ponownie znacząco spadła.

Pomimo wyraźnego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska, co sprzyja niższej inflacji krajowej w warunkach słabej koniunktury gospodarczej i niższej presji inflacyjnej za granicą.

READ  Korzyści z wydatków detalicznych dzięki Swift Lift

W rezultacie oczekuje się, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika CPI utrzyma się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym wyznaczonym przez Narodowy Bank Japonii, jak zauważył w komunikacie BOJ.

Dodała, że ​​w przypadku podwyżki cen energii inflacja może znacząco wzrosnąć w drugiej połowie 2024 roku.

Biuro informacyjne Fiber2Fashion (DS).