Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Wzrost PKB Polski spowolni do 1% w IV kwartale 2023 r

Wzrost PKB Polski spowolni do 1% w IV kwartale 2023 r

Według wstępnych szacunków GUS, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce spowolnił w czwartym kwartale (4 kwartale) 2023 roku. Produkt krajowy brutto kraju, mierzony wolumenowo, a nie skorygowany sezonowo, odnotował wzrost rok do roku zaledwie o 1 proc., co oznacza znaczne spowolnienie w porównaniu ze wzrostem wynoszącym 2,5 proc. odnotowanym w tym samym okresie w 2022 r.

Pomimo tego spowolnienia PKB w IV kwartale 2023 r. utrzymał poziom z poprzedniego kwartału po uwzględnieniu sezonowości i cen stałych, przy czym rokiem referencyjnym był rok 2015. Również w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku ten sezonowo skorygowany PKB wzrósł o 1,7 proc.

Wzrost PKB Polski w IV kwartale 2023 r. spowolnił do 1 proc. z 2,5 proc. w tym samym okresie w 2022 r. Pomimo spowolnienia sezonowo skorygowany PKB w IV kwartale 2023 r. był stabilny w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrósł o 1,7 proc. rok do roku. PKB niewyrównany sezonowo wzrósł o 1 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Według GUS PKB niewyrównany sezonowo, liczony w średnich cenach stałych z roku poprzedniego, wzrósł o 1 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Biuro informacyjne Fibre2Fashion (DP)


READ  Zełenski odwiedza granicę Ukrainy z Białorusią i Polską