Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Ministerstwo twierdzi, że Polska prowadzi dialog z UE w sprawie procedury nadmiernego deficytu

Ministerstwo twierdzi, że Polska prowadzi dialog z UE w sprawie procedury nadmiernego deficytu

WARSZAWA – Polska oczekuje, że Komisja Europejska będzie jednym z krajów, które uruchomią działania mające na celu ograniczenie deficytu budżetowego, poinformowało 8 kwietnia ministerstwo finansów państwowej agencji informacyjnej PAP, dodając, że Warszawa i Bruksela prowadzą w tej sprawie dialog.

W Unii Europejskiej, jeżeli deficyt państwa przekracza 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB), podlega ono procedurze nadmiernego deficytu, która ma na celu jego zmniejszenie o 0,5 proc. PKB rocznie.

Przepisy zostały zawieszone na lata 2020–2023 z powodu pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie.

Według wstępnych danych Urzędu Statystycznego deficyt sektora finansów publicznych w 2023 roku wyniesie 5,1 proc. PKB.

„Skoro Komisja Europejska jest zmuszona do takiego kroku, należy założyć, że wobec Polski zostanie wszczęta procedura nadmiernego deficytu” – cytuje PAP ministerstwo finansów, dodając, że trwa „dialog roboczy”. Problem nadal występował.

„Według Ministerstwa Finansów duży deficyt w Polsce to efekt wojny na Ukrainie i ogromnych wydatków na modernizację polskiej armii, likwidację skutków kryzysu energetycznego i pomoc uchodźcom z Ukrainy” – napisano.

Dodała, że ​​zwiększone wydatki na obronność zostaną uznane za czynnik łagodzący w przypadku reżimu wysokiego deficytu.

Najnowsza reforma unijnych reguł fiskalnych sprzed dwudziestu lat wyznacza stałe tempo redukcji deficytu i długu w ciągu czterech do siedmiu lat od 2025 r., przy czym dostępna jest dłuższa opcja, jeśli dany kraj podejmie reformy i inwestycje w obszarach priorytetowych UE.

W sumie 13 krajów UE może zostać objętych procedurą nadmiernego deficytu – podało Ministerstwo Finansów Polski. Reutera

READ  Polscy prawodawcy torują drogę do ogólnokrajowego referendum w sprawie przyjęcia większej liczby migrantów